Verder naar hoofd artikel

De bedrijfswagen fiscaliteit in 2020

De bedrijfswagen fiscaliteit in 2020

Onlangs organiseerden we een live webinar rond de bedrijfswagenfiscaliteit in 2020. Stijn Blanckaert, autojournalist bij Autonieuws, zet de belangrijkste zaken op een rijtje.

De 5 zaken die je zeker moet onthouden!

 1. Wat met VAA, BIV, verkeersbelasting en CO2-bijdrage?
  Er worden -buiten de normale indexering- geen veranderingen verwacht in 2020 voor wat betreft Voordeel Alle Aard, BIV en Verkeersbelasting en de CO2-solidariteitsbijdrage.

   
 2. Hoe werkt de CO2-bijdrage in 2020?
  Voor de CO2-bijdrage zijn de indexering en het minimumbedrag voor 2020 gekend:

  Benzine : ((CO2-uitstoot x 9) – 768€) : 12 x 1,3078
  Diesel : ((CO2-uitstoot x 9) – 600€) : 12 x 1,3078 
  Minimum 2020 : 27,24€ / maand

   

 3. Hoe wordt de fiscale aftrekbaarheid in 2020 berekend?
  Vanaf 2020 wijzigt ook de fiscale aftrekbaarheid. Nieuwe fiscale aftrek wordt voor alle auto’s, dus ook de reeds rijdende voertuigen, berekend volgens de volgende formule:

  120% - (0,5% x coëfficiënt) x CO2-uitstoot in g/km) met een maximum van 100%
  coëfficiënt 1 voor diesel & diesel hybride 
  coëfficiënt 0,95 voor benzine 

  coëfficiënt van 0,9 voor CNG (tem 11 pk) 

  Van 0 tot 40 g co2/km = 100% aftrek 
  Van 41 tot 140 g CO2/km = formule met tussen 99,5 en 50% aftrek 
  Van 141 tot 200 g CO2/km = 50% aftrek 

  Vanaf 201 g CO2/km = 40% aftrek 

  Uitzondering: rentelasten blijven 100% aftrekbaar, brandstof is niet langer een uitzondering. Eenmanszaken: auto’s aangeschaft voor 01/01/18 behouden minimaal 75% fiscale aftrek.
   

 4. Wat met Plug-Inhybrides in 2020?
  Plug-Inhybrides mogen vanaf 2020 enkel nog gebruik maken van hun officiële normuitstoot voor de berekening van de fiscaliteit indien ze: 

  Een maximale CO2-uitstoot hebben van niet meer dan 50 g/km en een batterijcapaciteit hebben van minimaal 0,5 kWh/100 kg wagengewicht 

  Als ze hieraan niet voldoen worden ze beschouwd als ”fake” en dient vanaf 2020 rekening gehouden te worden met CO2-uitstoot van de niet plug-inhybride versie van dezelfde auto, en indien deze niet beschikbaar is met de CO2-uitstoot van de plug-inhybride, vermenigvuldigd met een factor 2,5

  Voor alle plug-in hybrides gekocht ten laatste op 31/12/2017 geldt een uitzondering: zij mogen zol­ang ze niet van eigenaar veranderen nog de officiële uitstoot gebruiken, ook al voldoen ze niet aan de criteria. Ook zij gebruiken vanaf 2020 de nieuwe aftrekformule.
   

 5. Hoe worden oudere wagens berekend vanaf 2020?
  WLTP wordt ingevoerd in 2021 => alle tot en met 2020 ingeschreven voertuigen zullen nog de NEDC-waarde (veld 49.1 van het CoC) gebruiken voor de fiscaliteit. Die auto’s ZOUDEN ook na 2020 gebruik mogen blijven maken van die NEDC-waarde voor zover ze niet van eigenaar veranderen. De inschrijvingen van auto’s na 31/12/2020 zouden volgens WLTP gebeuren. Het is onbekend of er iets verandert aan de formules op dat moment.

Vaak gestelde vragen

Verandert de fiscale aftrekbaarheid van bestaande leasingcontracten?

Ja. De fiscale aftrekbaarheid verandert van de gekende trapsgewijze tabel, naar een formule warbij CO2 de belangrijkste variabele wordt. Voor alle wagens die voor 01/01/2021 ingeschreven worden, blijft de NEDC 2.0 waarde wel gehanteerd in de formule.

Wat met hybride benzine?

Full Hybrid benzine (niet Plug in): de opgegeven CO2 waarde moet gebruikt worden in de formule voor de fiscale berekening. Voor Plug In Hybride geldt ook hier het verhaal: indien ze niet voldoen aan de criteria voor de real Plug in Hybride (CO2 uitstoot< 50g, batterijcapaciteit> 0,5KwH/100 kg), moet met de CO2 uitstoot van het Overeenstemmende Voertuig, gerelend worden. In dit geval de benzineversie. Bij gebrek aan overeenstemmend voertuig, moet de gekende CO2 uitstoot met 2,5 vermenigvuldigd worden.

Komen de aftrekbaarheid percentages per wagen automatisch op de factuur van Alphabet te staan?

Ja.

Hoe definieer je grote of kleine vennootschappen?

Het nieuwe verlaagde tarief van 20% (op de eerste schijf van 100 000 euro) is enkel van toepassing als aan bepaalde voorwaarden voldaan is. Die voorwaarden zijn dezelfde als bij het ‘oude’ verlaagde opklimmende tarief, maar met de volgende wijzigingen:

Er moet een brutobezoldiging worden uitgekeerd aan minstens één bedrijfsleider (natuurlijke persoon) van 45.000 euro (voorheen 36.000 euro). Als het resultaat van de vennootschap kleiner is dan 45.000 euro, volstaat een bezoldiging die gelijk is aan dat resultaat. Deze bezoldigingsvoorwaarde is niet van toepassing op kleine vennootschappen gedurende de eerste vier boekjaren vanaf hun oprichting. Voor bepaalde verbonden ven­nootschappen volstaat dan weer een gezamenlijke minimumbezoldiging van 75.000 euro.

De voorwaarde dat er geen dividend mag worden uitgekeerd van meer dan 13% van het gestorte kapitaal werd afgeschaft (evenals de bepaling dat het belastbare inkomen maximaal 322.500 euro mocht bedragen).

De vennootschap moet als ‘klein’ worden gekwalificeerd in de zin van art. 15, §§ 1 tot 6 W. Venn. voor het belastbare tijdperk waaraan het aanslagjaar is verbonden.

Vanaf hoeveel km / jr hybride?

Naast het aantal kilometers per jaar zijn er nog andere factoren die in rekening moeten gebracht worden om de juiste aandrijflijn te bepalen. Zo speelt ook het type van verplaatsingen een rol. Vaak korte afstanden met rust­tijden of veel snelwegen zullen een andere aandrijflijn vragen. Bij Alphabet kunnen we dat profiel bepalen door een periode het rijgedrag te registreren.

Wat kunnen we concreet doen om die 10% het hoofd te bieden, zonder de budgetten te wijzigen?

Zoals gezegd tijdens het webinar, zal de kost van het wagenpark stijgen, maar moet dit budget in de bredere context van de vennootschapsbelasting bekeken worden, waarbij er een bealstingsverschuiving plaatsvindt.

Om de kost van het wagenpark in isolatie te verkleinen is het nodig naar wagens met een lagere CO2 uitstoot te evolueren. Vaak betekent dat in de praktijk: naar kleinere wagens gaan (al dan niet Electrisch/Plug in Hybride).

Het zou zelfs zo zijn dat de zelfstandigen deze regels m.b.t. aftrekbaarheid volgen.

Inderdaad. Voor zelfstandigen in eigen naam (eenmanszaken) geldt dezelfde berekeningswijze voor de fiscale aftrekbaarheid voor alle auto’s aangeschaft vanaf 01/01/18. Dus ook voor hen daalt de aftrek in 2020.

I.v.m. de CO2-waarde op veld 49.1 : Ons wagenpark bedraagt meerdere 100-den wagens, verspreid over het hele land. Wie gaat ons die waardes doorgeven?

Op de leasecontracten van Alphabet wordt de CO2 waarde uit veld 49.1 vermeld. Dit zorgt er ook voor dat alle rapportages van Alphabet de CO2 waarden uit veld 49.1 van de COC vermelden.