Przejdź do zawartości

Assistance

W Alphabet staramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje wątpliwości i potrzeby.

Poniżej znajdziesz listę najczęściej pojawiających się pytań związanych z assistance.

Numer Assistance24h/ Wsparcie Kierowcy

Dla Kierowców aut poza BMW i MINI: +48 509 464 464
Dla Kierowców aut BMW i MINI: +48 880 300 100

Jakich zgłoszeń może dokonać użytkownik na numer Alphabet assistance?

Na numer assistance w razie potrzeby dokonasz zgłoszenia następujących zdarzeń:

- awaria lub szkoda pojazdu
kradzież auta
błędu pilotażu np. rozładowany akumulator, brak paliwa/ niewłaściwe paliwo, zagubiony kluczyk pojazdu, brak ciśnienia w kole

W trakcie zgłoszenia zweryfikowane zostaną uprawnienia do organizacji poniższych świadczeń:
- usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia,
- holowanie niesprawnego pojazdu,
- parking dla unieruchomionego pojazdu,
- samochód zastępczy,
- hotel/ nocleg,
- powrót/ kontynuacja podróży, *taksówka, *transport użytkownika po naprawiony pojazd, *dostarczenie użytkownikowi pojazdu po naprawie.

Pod numerem assistance uzyskasz również informacje i wskazówki związane z obsługą mechaniczną pojazdu (przeglądy okresowe i naprawy), sezonową wymianą opon, kartami paliwowymi oraz innymi obszarami związanymi z faktem użytkowania pojazdu.

Umowa pomiędzy Alphabet Polska a leasingobiorcą (wynajmującym), może obejmować część wymienionych usług, a ich organizacja uzależniona jest od dokonanego w umowie wyboru.

Czy użytkownik otrzyma samochód zastępczy na czas przeglądu?

Jeśli przegląd mechaniczny (okresowy) pojazdu zakończy się tego samego dnia, użytkownikowi nie przysługuje auto zastępcze.

W takiej sytuacji auto może zostać wynajęte tylko za pisemną zgodą leasingobiorcy. Rekomendujemy, aby  przeglądy umawiać na termin oraz upewnić się, że wszystkie czynności przeglądowe będą możliwe do wykonania przez dany serwis.

Na jaki czas przysługuje auto zastępcze?

Auto zastępcze przysługuje na czas zgodny z wybranym w umowie wariantem obsługi assistance.

W jakich sytuacjach użytkownik powinien poprosić o holowanie?

Holowanie pojazdu uzasadnione jest w sytuacji uszkodzenia pojazdu, które powoduje jego unieruchomienie po awarii lub szkodzie skutkujące brakiem możliwości kontynuacji jazdy w sposób bezpieczny (dla użytkownika i pojazdu) i zgodny z prawem.

 

 

Jak wyglądają usługi assistance poza granicami Polski?

Zakres terytorialny usług assistance obejmuje Polskę oraz Europę z wyłączeniem Albanii, Białorusi, Republiki Kosowa, Mołdawii oraz krajów, w których trwa stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, wojna uniemożliwiające organizację przysługujących świadczeń assistance.

Należy pamiętać, że organizacja niektórych świadczeń może być ograniczona terytorialnie, czasowo lub uwarunkowana dodatkowym zabezpieczeniem finansowym ze strony użytkownika.