Przejdź do zawartości

Compliance Code

Grupa BMW - Kodeks zachowania zgodności z przepisami (Compliance Code)

Odpowiedzialne postępowanie zgodne z przepisami prawa ma kluczowe znaczenie dla regulacji korporacyjnych Grupy BMW i stanowi podstawę długofalowego sukcesu naszego przedsiębiorstwa.

Kodeks zachowania zgodności z przepisami prawa stworzono po to, aby uwidocznić zakres stosowania i główne kwestie związane z przestrzeganiem wymogów prawnych obowiązujących Grupę BMW, a także podkreślić wiążący charakter tychże wymogów.

Zasady określone w niniejszym dokumencie stosuje się do transakcji i działań podejmowanych w relacjach z kolegami, klientami, dostawcami, partnerami handlowymi, jak również organami publicznymi. Kodeks zachowania zgodności z przepisami znajduje zastosowanie w skali globalnej, we wszystkich lokalizacjach i w odniesieniu do wszystkich jednostek Grupy BMW (w tym Alphabet).

Pobierz Kodeks zachowania zgodności z przepisami (PDF):