Przejdź do zawartości

System WLTP

Na czym polega system WLTP?

System WLTP (światowa zharmonizowana procedura badań pojazdów lekkich – ang. “Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure”) to nowa procedura w zakresie norm zużycia paliwa, dwutlenku węgla oraz emisji spalin. Została ona opracowana przez Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) w celu zastąpienia obecnie obowiązującego i używanego od lat 90-tych systemu NEDC (nowego europejskiego cyklu jazdy, ang. “New European Driving Cycle”).

Jednym z głównych celów procedury WLTP jest lepsze dostosowanie wyników badań laboratoryjnych do realistycznego wykorzystania pojazdu, w oparciu o obecne technologie silników. Biorąc pod uwagę znaczenie docelowych poziomów emisji CO2 dla ekonomicznych wyników producentów pojazdów na całym świecie, WLTP ma również na celu zharmonizowanie procedur testowych na poziomie globalnym, aby stworzyć równe szanse na rynku.

Pomiary CO2 wynikające z testów WLTP będą uwzględniane w certyfikacie zgodności pojazdu i będą wykorzystywane do audytu zgodności producentów z celami emisji CO2 ustalonymi przez Unię Europejską. W wielu krajach nowe wyniki testu CO2 będą również brane pod uwagę przy opodatkowaniu rejestracji i własności samochodu.

Oprócz WLTP, Komisja UE będzie egzekwować także tzw. RDE (Real Driving Emissions, rzeczywiste emisje z jazdy) jako dodatkowy wymóg zatwierdzenia zgodnie z rozporządzeniem w sprawie emisji EU6d. W przeciwieństwie do NEDC i WLTP, testy RDE będą mierzyć zanieczyszczenia, takie jak NOx, w czasie poruszania się pojazdów po drogach. Służyć to będzie potwierdzeniu czy wyniki testów laboratoryjnych stanowią wierne odzwierciedlenie typowych warunków użytkowania pojazdów. Testy RDE zostaną przeprowadzone na reprezentatywnej grupie modeli pojazdów.

Kiedy zostanie wdrożony system WLTP?

Najważniejsze daty wdrożenia systemu WLTP to:

Do roku 2020 zarówno standardy NEDC, jak i WLTP zostaną zachowane, a NEDC pozostanie prawnie wiążącą normą w zakresie monitorowania docelowego poziomu emisji CO2 przez producentów. W związku z tym Unia Europejska będzie musiała dokonać przeglądu docelowych poziomów emisji CO2 na lata 2020-2021 w oparciu o wyniki emisji WLTP.

Które kraje przyjmą WLTP?

Procedura WLTP będzie wdrażana przez wszystkich członków UNECE (UE-28, Norwegia, Islandia, Szwajcaria, Liechtenstein, Turcja i Izrael) zgodnie z powyższym harmonogramem.

Inne kraje, które podpisały umowę WLTP, takie jak Chiny, Japonia, Korea Południowa, Rosja, Indie i Stany Zjednoczone, znajdują się obecnie w pozycji monitorującej i nie przekazały jeszcze żadnego harmonogramu wdrożenia.

Jakich zmian można się spodziewać?

W związku z tym, że wyposażenie dodatkowe może mieć wpływ na masę i właściwości aerodynamiczne pojazdu, testy WLTP mają na celu odzwierciedlenie tych różnic w zależności od konfiguracji danego pojazdu.

Testy WLTP są przeprowadzane w warunkach laboratoryjnych, aby zapewnić porównywalność warunków testowych dla wszystkich pojazdów, jak wiatr, temperatura, natężenie ruchu, stan drogi. Wyniki odzwierciedlają tym samym uśrednione warunki użytkowania, w związku z czym mogą się one nadal znacznie różnić od indywidualnych zachowań kierowców.

W jaki sposób WLTP wpłynie na twój biznes?

Polityka flotowa:

Możemy spodziewać się, że zgodnie z nowym standardem WLTP średnie wartości CO2 wzrosną. W konsekwencji firmy, które uwzględniają limity CO2 w swoich politykach flotowych, będą musiały przeanalizować dokładny wpływ nowych wartości CO2 na listę swoich pojazdów. Zmienione zużycie paliwa i wartości CO2 często mają bezpośredni wpływ na dobór pojazdów przez pracowników. Wiele modeli może tym samym wypaść z selekcji, jeśli polityka flotowa pozostanie taka sama. Obecnie spodziewamy się ogólnego wzrostu poziomu CO2 w WLTP nawet o 25 procent (dla samochodów od wszystkich producentów). Dlatego bardzo ważne będzie przeanalizowanie dokładnego wpływu nowych wartości CO2 na listę pojazdów. Będzie to możliwe po udostępnieniu przez producentów oficjalnych danych.

Podatki:

Procedura WLTP została przyjęta na szczeblu globalnym, a kwestie podatkowe związane z pojazdami pozostają w gestii poszczególnych krajów. W związku z tym spodziewamy się, że rządy dostosują lokalne prawodawstwo w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących wpływu na opodatkowanie pojazdów. Do tej pory nie ma na ten temat żadnych szczegółowych informacji. Możemy zakładać jednak, że opodatkowanie pojazdów wzrośnie, zwłaszcza w krajach, w których wysokość podatków jest uzależniona od wartości CO2 (podatek ekologiczny, podatek drogowy itp.).

Więcej informacji na stronie ACEA

W jaki sposób Alphabet może wesprzeć mój biznes?

Jako wiodący dostawca biznesowej mobilności, Alphabet zapewnia swoim Klientom niezbędne informacje o skutkach nowego systemu WLTP. W związku z tym na bieżąco będziemy informować Państwa na temat zmian w lokalnym ustawodawstwie i podatkach.

Zbieramy również informacje od wszystkich stron, których te zmiany dotyczą biorąc pod uwagę łańcuch dostaw w branży motoryzacyjnej, aby zbadać, w jaki sposób wartości NEDC i WLTP mogą zostać włączone do procesów biznesowych, z poszanowaniem wszystkich lokalnych i międzynarodowych wymogów prawnych.

Państwa Opiekun Klienta chętnie pomoże w bieżących kwestiach związanych z polityką flotową.

Zachęcamy także do zapoznania się z ulotką informacyjną WLTP:
Kogo dotyczy WLTP?

WLTP jest prawnie wiążącym wymogiem certyfikacji i dotyczy w równym stopniu wszystkich producentów.

W jakich krajach europejskich zostanie wprowadzone WLTP?

WLTP zostanie wprowadzone w krajach UE-28, a także w Norwegii, Islandii, Szwajcarii (i Liechtensteinie) oraz krajach członkowskich UE - Turcja i Izrael.

Jak WLTP wpływa na pojazdy już zarejestrowane we flocie?

WLTP nie wpływa na już zarejestrowane pojazdy. Na pierwszym etapie wprowadzenia od 1 września 2017 r. WLTP jest istotny jedynie dla nowych pojazdów. Producenci muszą wystąpić do odpowiednich organów właściwych, jeżeli chcą wprowadzić nowy pojazd na rynek lub jeśli model podlega znacznym modyfikacjom technicznym. Od 1 września 2018 r. wytyczne WLTP są obowiązkowe dla wszystkich nowych rejestracji.

Czy w związku z WLTP zmieni się sposób opodatkowania samochodów?

W wielu krajach opodatkowanie samochodów jest częściowo uzależnione od emisji CO2 pojazdu. Jednak zakres, w jakim nowa procedura testowa wpływa na to rozporządzenie nie został jeszcze wyjaśniony i nadal jest regulowany przez prawo krajowe.

Po raz pierwszy procedura testowa uwzględnia także wyposażenie dodatkowe pojazdu. Dlaczego?

W związku z tym, że wyposażenie dodatkowe może mieć wpływ na masę oraz aerodynamikę samochodu, testy WLTP mają na celu odzwierciedlenie tych różnic w zależności od konfiguracji danego auta. Dzięki temu w przyszłości będzie można określić zmiany w wartościach emisji CO2 już na etapie wyboru i konfiguracji pojazdu.

Czy wraz z wdrożeniem WLTP można spodziewać się dokładnego odwzorowania rzeczywistego zużycia paliwa w wynikach laboratoryjnych?

Rzeczywiste zużycie paliwa i emisja CO2 pojazdu zależą od wielu czynników, których nie da się odtworzyć w laboratorium jeden do jednego. Kluczowym czynnikiem są tutaj różne style jazdy. Oznacza to, że jeśli dwóch kierowców jeździ dokładnie tym samym pojazdem, w tych samych warunkach i w rzeczywistym ruchu drogowym, to nadal mogą osiągać różne wartości spalania, które będą wynikać na przykład z różnego sposobu przyspieszenia i hamowania.