Przejdź do zawartości

Full Service Leasing

Full Service Leasing

Wynajem długoterminowy pojazdów pozwoli Ci cieszyć się wszystkimi korzyściami floty samochodowej wraz z kompleksowym pakietem usług.

Pojazdy są oddawane w użytkowanie na podstawie umowy leasingu operacyjnego, która zawierana jest na określony czas przy uzgodnionym limicie kilometrów. Czas trwania umowy to minimum 24 miesiące, a zakres obsługi obejmuje przynajmniej trzy z usług serwisowych (w tym zawsze serwis mechaniczny).

Jako nasz Klient raz w miesiącu otrzymujesz jedną fakturę za używanie wszystkich pojazdów objętych umową wraz z raportem zarządczym. Opłata miesięczna obejmująca finansowanie (leasing) oraz część serwisową jest stała przez cały okres trwania kontraktu i stanowi dla Twojej firmy koszt uzyskania przychodu.

Stosując elastyczne zasady współpracy, istnieje możliwość nieodpłatnej modyfikowacji warunków umowy (np. okresu jej obowiązywania czy ustalonego przebiegu pojazdu).

Korzyści dla Twojej firmy:

  • stałe miesięczne opłaty
  • stały koszt napraw, serwisów oraz eksploatacji samochodów
  • pełna kontrola budżetu floty samochodowej firmy

Korzyści podatkowe:

  • pozabilansowe finansowanie
  • redukcja kosztów operacyjnych – prawo do odliczenia podatku VAT przez Alphabet Polska przy zakupie pojazdów dzięki czemu raty finansowe są kalkulowane od ceny netto samochodów
  • raty leasingu aut pozostają kosztem uzyskania przychodu
  • możliwość odliczenia podatku VAT od opłaty miesięcznej w dozwolonej przepisami kwocie

Korzyści finansowe:

  • atrakcyjne rabaty na zakup samochodów i usługi serwisowe
  • brak ryzyka związanego z wartością pojazdów po zakończeniu umowy leasingu – ryzyko ich wartości końcowej po stronie Alphabet Polska