Przejdź do zawartości

Podróże zagraniczne

W Alphabet staramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje wątpliwości i potrzeby.

Poniżej znajdziesz listę najczęściej pojawiających się pytań związanych z podróżami zagranicznymi.

Czy mogę wyjechać autem służbowym za granicę?

Możliwość użytkowania auta służbowego za granicą powinieneś każdorazowo potwierdzić z opiekunem floty w Twojej firmie.

Jakie dokumenty powinienem posiadać wyjeżdżając autem służbowym za granicę i w jaki sposób mogę je uzyskać?

W przypadku wyjazdu za granicę, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy na 7 dni przed planowaną podróżą, w celu zapewnienia na czas wyjazdu niezbędnych dokumentów (zielona karta oraz upoważnienie do użytkowania pojazdu za granicą). Prośbę o upoważnienie można także wysłać za pośrednictwem aplikacji mobilnej AlphaGuide.

Warto również zapoznać się z listą krajów, w których obowiązuje zielona karta.

*W przypadku wyjazdu na terytorium Białorusi, Mołdawii, Ukrainy i Rosji, zachodzi konieczność doubezpieczenia samochodu ze względu na podwyższone ryzyko kradzieży. 

Na koszty doubezpieczenia Klient musi wyrazić pisemną zgodę gdyż koszty takiego doubezpieczenia są refakturowane na Klienta. W tym celu opiekun floty po stronie leasingobiorcypowinien wysłać dane samochodu i Kierowcy z zapytaniem o wyliczenie kwoty doubezpieczenia na adres uslugi@alphabet.pl

Jak wygląda obsługa serwisowa mojego auta za granicą w przypadku szkody lub awarii?

W przypadku awarii lub szkody za granicą również prosimy o kontakt z Alphabet Assistance.
Rachunki za świadczenia wykonane poza granicami Polski regulowane są przez kierowcę (faktura powinna zostać wystawiona na firmę, której jesteś pracownikiem). Rozliczenie poniesionych wydatków pomiędzy Twoją firmą, a Alphabet Polska nastąpi maksymalnie do wysokości kosztów, które zostałyby poniesione w Polsce w podobnej sytuacji.

Prosimy pamiętać, że wszelkie niezbędne przeglądy i naprawy powinny być dokonane przed planowaną podróżą zagraniczną.

Czy ubezpieczenie Alphabet obowiązuje poza granicami kraju?

Tak, ubezpieczenie Alphabet obowiązuje w ramach krajów Unii Europejskiej. Jeśli jednak planujesz przejazd przez lub wyjazd do takich krajów jak: Rosja, Białoruś, Ukraina, czy Mołdawia, potrzebne jest dodatkowe ubezpieczenie. W tym celu prosimy o kontakt z opiekunem floty w Twojej firmie.

W związku z nieprzewidywalnością dalszego rozwoju sytuacji i bezpieczeństwa na części terytorium Ukrainy oraz odnotowanymi odmowami Ubezpieczycieli do rozszerzenia zakresu terytorialnego ubezpieczenia Auto Casco na terytorium krajów byłego WNP ( Ukraina, Rosja, Białoruś, Mołdawia), Alphabet Polska nie rekomenduje podróży na terytorium Ukrainy.

Wyjeżdżam w długą podróż, czy mogę wykonać przegląd "przed podróżą"?

Jeśli przebieg lub data planowanego przeglądu technicznego jest już bliska (+/- 500 km lub +/- 30 dni), można wykonać przegląd przed wyjazdem. Przegląd "na wszelki wypadek" może być wykonany na koszt użytkownika lub firmy. Jeśli podczas przeglądu wykryte zostaną nieprawidłowości, koszty naprawy poniesie Alphabet.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji o ubezpieczeniu proponujemy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Auto Casco: