Przejdź do zawartości

Reklamacja

Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22a
02-675 Warszawa
Mokotów Nova, budynek C

Dane firmy:
NIP: 526-25-44-241
REGON: 017310167

Kapitał zakładowy: 75.189.500 PLN
KRS: 0000032610
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Formularz reklamacyjny

Chcemy zapewnić Państwa, że wszelkie uwagi wpływające do Alphabet Polska są dla nas cennym źródłem informacji. W trosce o zapewnienie najwyższej jakości obsługi udostępniliśmy Państwu formularz służący do zgłoszenia reklamacji.

Niezwłocznie po zarejestrowaniu Państwa zgłoszenia przez Dział Reklamacji otrzymają Państwo mailowe potwierdzenie o rejestracji wraz z planowanych terminem jego rozpatrzenia.

Oświadczenie:
Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że administratorem moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołoskiej 22a, 02-675 Warszawa (Alphabet Polska). Dane te będą przetwarzane w celu komunikacji w związku z przesłanym formularzem. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Wiem, że w jakichkolwiek sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, muszę skontaktować się pod numerem telefonu 022 820-55-55 lub pod adresem e-mail: kontakt@alphabet.pl. *W przypadku niepotwierdzenia, udzielenie odpowiedzi nie będzie możliwe.