Vidare till huvudinnehåll

 

Återlämningsformulär

Börja med att fylla i vårt formulär för återlämning. Var noga med att fylla i alla uppgifter. Inför hämtning av din bil kommer vi att kontakta dig.

Ange för- och efternamn / First and last name

Telefon dagtid / Phone number

Mobilnummer / Mobile phonenumber

Ange e-postadress / Specify your e-mail

Där bilen återlämnas / Car return

Ange datum när din bil återlämnades / Specify the date which your car was returned

Ange plats var din bil återlämnades / Specify the adress where the car can be picked up

Till återlämningsplats / To return address

Kontaktperson vid hämtning av bil / Contact person at dealer

Kontaktperson för transportbolag

Kontaktperson för transportbolag

Servicebok / Service Book

Finns serviceboken med i bilen? / Is the Service book in the car?

Vinter- & sommarhjul / Winter & summer tires:

Lämnas bilen med vinterhjul? / Are there winter tires?

Extranyckel / Spare keys:

Lämnas bilen med samtliga extranycklar? / Are all spare keys left with the car?

Jag medger härmed att Alphabet kommer att samla in och lagra mina kontaktuppgifter, t.ex. namn, e-postadress och telefonnummer, för att kontakta mig om Alphabets erbjudna mobilitetstjänster. Mina uppgifter kommer inte att användas för andra ändamål eller kommer att delas med tredje part, såvida inte mina uttryckligen godkänts. Mina uppgifter kommer att behållas så länge som det krävs för att uppfylla min kontaktförfrågan. Vänligen kolla vårt Privacy Policy för mer information om Alphabets databehandling.