Vidare till huvudinnehåll

Lyckat elbilsprojekt ska göra Karlshamn grönare.

Lyckat elbilsprojekt ska göra Karlshamn grönare.

En aktör som börjat se över sin fordons otta är Karlshamns kommun i Blekinge län som i höstas blev medlem i forsknings- och demonstrationsprojektet Green Charge Sydost. Projektet syftar till att vara en grön tillväxtmotor för omställningen till fossilfria transporter i bland annat kommuner, landsting och näringsliv.

 

I december 2016 inledde Karlshamns kommun arbetet med att analysera sin nuvarande fordonsflotta tillsammans med billeasingföretaget Alphabet. De började med att göra ett representativt urval av 50 av kommunens 330 fordon som Alphabet sedan utrustade med en GPS-mottagare. Under tre månader mätte de allt från färdsträcka, färdtider och färdväg till hastighet och körbeteende.

– Projektet har fungerat jättebra. Man får ut ett väldigt stort värde genom mätningarna och analysen, säger Per-Erik Karlsson, ansvarig för fordonsparken i Karlshamns kommun.

 

Genom den insamlade datan från Alphabets GPS-mottagare fick Karlshamns kommun bland annat svar på vilka bilar som kan och bör ersättas med elbilar. Den visar också var kommunen och andra aktörer kan placera laddstationer på bästa sätt. Analysen visade till exempel att kommunen kan sänka kostnaderna för drivmedel med 43 procent och andelen CO2-utsläpp med 41 procent, om man byter ut delar av fordons ottan till elbilar.

– Jag är inte förvånad men jag tror att många andra var det. Nu har vi svart på vitt hur det ser ut och att vi har uppmärksammat problemet, säger Per-Erik Karlsson.

 

Nu hoppas han på att initiativet kan få ringar på vattnet.

– Ju er elbilar man ska ar, ju er ska ar andra. Det sätter igång en tanke hos människor: Kanske kan en elbil vara ett alternativ för mig också?