Vidare till huvudinnehåll

Bonus Malus

Är det mer Bonus eller Malus med det nya systemet?

Varför införs Bonus Malus?

Grunden till det nya skattesystemet Bonus Malus är att regeringen valt att ersätta den tidigare Supermiljöbilspremien. Bonus Malus berör alla nya lätta fordon och träder i kraft den 1 juli 2018. I och med införande av det nya skattesystemet slopas också den tidigare femåriga skattebefrielsen för miljöbilar.

Regeringen vill ”tvinga fram” en förnyelse av den svenska fordonsflottan, till en som är mer miljövänlig. Det görs genom det nya Bonus Malus-systemet som ska gynna bilar med låga koldioxidutsläpp och straffa bilar med höga utsläpp.
Den nya skatten gäller bara nya fordon, alltså av årsmodell 2018 och som registreras från 1 juli 2018 och framåt. Det betyder att du som redan äger ett fordon och planerar att behålla det ett tag till, inte behöver bekymra dig för detta just nu.

Frågan många undrar över är nu: Vem får Bonus och vilka får Malus?

Så här funkar Bonus:

Bonusen är tänkt att vara linjär för bilar med maxutsläpp på 60g CO2/km. Det största beloppet som kan betalas ut är 60 000kr. Bonusen får max vara 25 procent av bilens inköpspris och betalas ut tidigast sex månader efter bilens registreringsdatum.

Exempel på bonus-modeller:

Modeller: NEDC-Värden (CO2 G/KM): Bonus:
Nissan Leaf 0 60 000kr
BMW i3REX  12 50 000kr
Kia Omptima SW PHEV 33 32 500kr
VW Golf GTE 38 28 333kr
Volvo XC90 49 19 167kr

Så här fungerar Malus: 

De bilar som blir straffade kommer att få tilläggskostnader. Koldioxidbeloppet är 82 kronor per gram CO2 som fordonet släpper ut per kilometer. Det gäller utsläpp på över 95 gram upp till och med 140 gram. För utsläpp därutöver blir beloppet 107 kronor per gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer. När bilen är fyra år eller äldre sänks koldioxidbeloppet till 22 kronor per gram koldioxid utöver 111 gram.

Hur stor blir kostnaden för en törstig bil?

Om du exempelvis kör en bil som släpper ut 100g Co2/km får du alltså betala en straffavgift på 82 kronor för de 5 gram som överstiger 95 g/km. Det ger en extra kostnad per kilometer på totalt 410 kronor.

Vilka effekter kan Bonus Malus få på bilmarknaden? 

Vi på Alphabet har sett över eventuella effekter av det nya skattesystemet och tagit fram det vi tror kommer ske på fordonsmarknaden – på kort och lång sikt.

På kort sikt: 
•    Fram till Bonus Malus träder i kraft 1 juli 2018 lär registreringen öka för miljöfordon som får ta del av nuvarande supermiljöpremien med fem fordonskattefria år.
•    Under första halvåret 2018 lär registreringarna öka av bilar som får hög Malus efter 1 juli samma år.
•    Det kommer med största sannolikhet att ske en förskjutning av registreringarna av många supermiljöbilar/bonusbilar till andra halvåret 2018.

På lång sikt:
•    Fordonsparkens förnyelse riskerar att avstanna när bilar som är fyra år eller äldre ökar i attraktivitet, på grund av lägre koldioxidbelopp. Det kan även leda till ökad import av bilar. 
•    Klimatpåverkan från hela fordonsparken riskerar att sjunka i en långsammare takt än idag.
•    Bonusen styr mot ökad elektrifiering av Sveriges totala fordonspark. 

Hur påverkas förare och företag av Bonus Malus:

I slutänden kommer den här omställningen att påverka alla, men vi har valt att fokusera på de som har hand om vagnparken hos företag och förarna. Låt oss börja med de sistnämnda.

Föraren: 
•    Ny förmånsvärdesberäkning då fordonsskatten bryts ur prisbasbeloppsdelen och tillkommer som en ytterligare post. Gäller bilar av tillverkningsår 2018 eller senare som registrerats efter 1 juli samma år.
•    Mindre ändring av nedsättning av förmånsvärdet för miljöbilar. De fordon som erhåller Bonus enligt nya systemet påverkas däremot inte.
•    Trängselskatt, väg-, bro- och färjeavgift kommer inte längre ingå i bilens förmånsvärde. Privata passager ska förmånsbeskattas till marknadsvärdet.

Företag: 
•    Ökade kostnader för höjd fordonsskatt.
•    Ökade kostnader för sociala avgifter på grund av ny förmånsvärdesberäkning.
•    Ökad administration.

Vill du eller ditt företag veta mer om våra tankar kring Bonus Malus – kontakta oss så kommer vi och berättar.
 

Varför inför man Bonus Malus?

Regeringen vill ”tvinga fram” en förnyelse av den svenska fordonsflottan, till en som är mer miljövänlig. Det görs genom det nya Bonus Malus-systemet som ska gynna bilar med låga koldioxidutsläpp och straffa bilar med höga utsläpp.

För vem är Bonus Malus relevant?

Bonus Malus berör alla nya lätta fordon och träder i kraft den 1 juli 2018.

Hur fungerar Bonus?

Bonusen är tänkt att vara linjär för bilar med maxutsläpp på 60g CO2/km. Det största beloppet som kan betalas ut är 60 000kr. Bonusen får max vara 25 procent av bilens inköpspris och betalas ut tidigast sex månader efter bilens registreringsdatum.

Hur fungerar Malus?

De bilar som blir straffade kommer att få tilläggskostnader. Koldioxidbeloppet är 82 kronor per gram CO2 som fordonet släpper ut per kilometer. Det gäller utsläpp på över 95 gram upp till och med 140 gram. För utsläpp därutöver blir beloppet 107 kronor per gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer. När bilen är fyra år eller äldre sänks koldioxidbeloppet till 22 kronor per gram koldioxid utöver 111 gram.