Vidare till huvudinnehåll

Förmånsbeskattning

Alla leasingfordon som används privat ska förmånsbeskattas

Förmånsbeskattning för din bil

Alla leasingbilar som körs privat ska förmånsbeskattas enligt Skatteverkets regler. Vi ger svar på vad förmånsbeskattning är och hur det beräknas.

Vad är förmånsvärde?

En företagsbil som används privat kallas för förmånsbil och ska förmånsbeskattas med ett förmånsvärde enligt Skatteverkets regler. Att ha förmånsbil innebär i princip att ha en bil som betalas enligt samma princip som om du fick motsvarande löneförhöjning.

Hur beräknas förmånsvärde?

Förmånsvärden fastställs av Skatteverket och baseras dels på bilmärke, modell och utrustning. Här kan du beräkna ditt förmånsvärde.