Vidare till huvudinnehåll

Olycka

Om du oturligt råkar ut för en olycka hittar du nödvändig information här

Om olyckan skulle vara framme

Först och främst hoppas vi på Alphabet att du är ok och inte själv har kommit till skada. Om det sedan är möjligt fyll i skadeanmälan direkt på plats vid skadetillfället. Var så noggrann som möjligt. Alla skadeärenden hanteras sedan direkt av Trygg-Hansa.

Hur gör jag om jag råkar ut för en bilolycka?

Börja med att ge dig själv en stund att ta in vad som hänt. Se till att du och dina medresenärer mår bra innan ni stiger ut ur bilen. Om olyckan har inträffat på en trafikerad väg är det viktigt att ni är försiktiga när ni stiger ur bilen. 

 1. Överblicka: Finns det någon som är allvarligt skadad som behöver akut hjälp? Finns det fordon som utgör hinder eller fara för annan trafik? Finns det risk för brand? Behöver polis/ambulans kontaktas?
 2. Vid risk för brand: Slå av tändningen i inblandade fordon, flytta personer ur riskzonen och försök släcka branden med en brandsläckare, om det finns en sådan till hands.
 3. Hjälp skadade och varna andra trafikanter: Om skadade behöver akut hjälp ska du hjälpa dem omedelbart. Flytta de fordon som hindrar annan trafik, om det är möjligt och tillåtet. Om detta inte går ska du varna andra trafikanter med hjälp av varningstriangel och varningsblinkers.
 4. Larma: Om det behövs ska du larma polis och ambulans på nummer 112.

När ni kunnat konstatera att alla inblandade är oskadda eller de som skadats har tagits om hand ska du utbyta kontaktinformation med de andra förarna som varit inblandade i olyckan. Du behöver samla in följande uppgifter:

 • Körkort: Skriv ned för- och efternamn, adress, körkortnummer, telefonnummer och e-mailadress.
 • Försäkringskort: Skriv ned namnet på försäkringsbolaget, registreringsnummer på bilen samt chassinumret.
 • Foto: Ta bilder på din bil, de andra inblandade bilarna, samtliga registreringsnummer samt bilder på olycksplatsen.
  Vad har jag för ansvar vid en olycka?

  Om du inte själv har kommit till skada så pass att du behöver åka till sjukhuset är det några saker du behöver göra, oavsett om du är skyldig till olyckan eller ej:

  • Stanna på olycksplatsen
  • Om du har möjlighet - hjälp de skadade
  • Flytta inte på skadade eller fordon (undantag om det finns risk för påkörning att det börjar brinna eller att en explosion kan inträffa)
  • Sätt ut varningstrianglar så att inte fler blir drabbade
  • Ge upplysningar om händelsen och lämna namn och adress
  • Om någon har blivit skadad - ring polisen
  • Om det är en viltolycka - ring polisen
  • Vid egendomsskada - ring väghållare eller polis
  • Lämna meddelande om du är orsak till en parkeringsskada samt därefter göra en anmälan till polisen
  • Om du själv haft del i trafikolyckan ska du fylla i en skadeanmälan
  När behöver jag fylla i en skadeanmälan?

  Du skall alltid fylla i en skadeanmälan, oavsett om du själv eller annan part är ansvarig för olyckan.

  Vart skickar jag min skadeanmälan?

  Skicka din skadeanmälan direkt till Trygg-Hansa. Vi på Alphabet hanterar inga skadeärenden.

  Vad gör jag om min bil behöver bärgning?

  Om din bil skadas så pass att du inte kan köra den behöver den bogseras. Kontakta Assistancekåren på telefonnummer 020-912 912, de hjälper dig att bogsera bilen till närmsta verkstad. Om räddningstjänst kallas till platsen ser de till att bärga inblandade fordon.