Vidare till huvudinnehåll

IFRS 16

Ny standard för redovisning av leasingavtal

Vad innebär IFRS 16?

Den 13 januari 2016 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) den nya redovisningsstandarden IFRS 16, som ersätter nuvarande IAS 17. Medan nuvarande redovisningsprinciper i stort sett förblir oförändrade påverkas leasingtagaren av betydande förändringar. I framtiden måste leasingtagaren (= det företag som hyr en tillgång) redovisa en tillgång från ett leasingavtal i balansräkningen. Detta innebär i grunden att man måste redovisa de finansiella komponenterna i leasingavtalet, representerade i den finansiella delen av den månatliga hyran, i sin bokföring (som tillgång och skuld). I tekniska termer måste man avskriva tillgången, amortera leasingskulden och redovisa räntan på hyresavgiften. Kostnaderna för tjänsterna i kombination med hyreskontraktet ska inte redovisas som en tillgång och påverkar endast resultaträkningen månadsvis, vilket ligger i linje med den nuvarande redovisningsstandarden. (Undantag från den nya regeln är små biljettleasingavtal (<44 000 kronor) och kortfristiga leasingavtal (<12 månader).

När ska man börja?

Nya IFRS 16 måste implementeras senast den 31 december 2018, (innan nästa räkenskapsår börjar). Beroende på företagets genomförandebeslut kan en jämförbar tidigare redovisningsperiod krävas. Här måste interna projektets tidslinjer, systemberedskap och tillgänglighet av resurser beaktas vid beslutsfattande.

Kommer mitt företag att påverkas?

Den nya bokslutsstandarden (IFRS 16) kommer endast att påverka företag som är skyldiga att offentliggöra enligt IFRS. De företag som endast rapporterar i enlighet med lokal GAAP påverkas inte av de beskrivna ändringarna. Amerikanska GAAP-standarden förväntas förändras på liknande sätt, men ingen fullständig anpassning mellan FASB och IASB i standardutarbetande och tillämpningskriterier har uppnåtts.

Ska mitt företag köpa snarare än att hyra i framtiden?

Vi förväntar oss att leasing fortsättningsvis utgör våra kunders främsta val för affärsmobilitet eftersom att påverkan på balansräkningen, riskpositionering och ansvarsförpliktelser fortfarande är lägre i jämförelse med ägandet av bilar. Medelvärdet av en nyttjanderätt är enligt vår uppskattning i genomsnitt en fjärdedel av en bils bokförda värde (beroende på tidsperiod). Det återstående värdet som kvarstår efter varje leasingperiod exkluderas från balansräkningen och allt återstående värde kopplat till expertis – specifikt inom remarketing och riskbedömning – ägs av uthyraren.

Hur kommer Alphabet hjälpa mitt företag?

Vi på Alphabet kommer att stödja våra kunder både under och efter förändringsprocessen! I alla våra Alphabet-länder finns IFRS 16-hjältar redo för dina frågor och informationsbehov. Alphabet kommer förse dig med bästa möjliga service och information om de kommande ändringarna och de nödvändiga detaljerna kring ditt kontrakt. För att få detaljerad utformning av och introduktion till din redovisningsprocess under det nya IFRS 16 bör du se till att kontakta din lokala revisor och/eller leverantör av finansiella system i god tid.

När ska man börja?

Nya IFRS 16 måste implementeras senast den 31 december 2018, (innan nästa räkenskapsår börjar). 

Kommer mitt företag att påverkas?

Den nya bokslutsstandarden (IFRS 16) kommer endast att påverka företag som är skyldiga att offentliggöra enligt IFRS.

Hur kommer Alphabet hjälpa mitt företag?

Vi på Alphabet kommer att stödja våra kunder både under och efter förändringsprocessen! I alla våra Alphabet-länder finns IFRS 16-hjältar redo för dina frågor och informationsbehov.