Vidare till huvudinnehåll

Privacy Policy

Hos Alphabet och dess koncernbolag lägger vi stor vikt vid att följa dataskyddslagstiftningen. I enlighet med dataskyddsförordningen 2016/679/EU (”Dataskyddsförordningen”) ska vi upplysa dig om hur vi behandlar dina personuppgifter t.ex. i samband med att du eller din arbetsgivare ingår ett leasingavtal, avtal om Vagnparkservice eller ger samtycke till att ta emot marknadsföringsmaterial med information om våra eller våra samarbetspartners varor och tjänster.

 

 

Senast uppdaterad: juli 2022