Vidare till huvudinnehåll

Det är väldigt sällan som att jag åker inom trängselskatt zoner men när jag i framtiden gör det, hur kommer jag få information om att jag gjort det?

Vårt mål är att du i Alphabet Online ska kunna ta del av antalet passager och totalsumman trängselskatter som belastat ditt fordon per månad (Se svar Fråga 2). Dock kommer vi inte kunna tillhandahålla mer detaljerad information (se svar fråga 1), av den anledningen kommer de vara av stor vikt att du själv noterar alla dina passager i din körjournal

Läs mer

Hur kommer jag som förare beskattas för mina privata trängselspassager och eventuella infrastrukturavgifter.

Det är upp till din arbetsgivare att bestämma vilken beskattningsmodell som kommer användas, de finns 3 alternativ som kan användas Förmånsbeskattning på hela skattebeloppet Nettolöneavdrag på hela skattebeloppet och ersättning för tjänsteresor via reseräkning Nettoelöneavdrag på proportionerligt beräknade andelen privata passager av skattebeloppet

Läs mer

Kommer det finnas någon enklare lösning för att hantera redovisning och beskattning mellan mig och min arbetsgivare?

Alphabet arbetar med en förenklad modell där du som förare ska kunna ta del av de totala antalet passager och de totala skattebeloppet per månad ditt fordon belastats med via Alphabets rapporteringsportal ”Alphabet Online”. Där ska du också kunna rapportera antalet tjänstepassager utifrån dina körjournalsnoteringar, övriga passager anses då vara

Läs mer