Vidare till huvudinnehåll

Hur kommer jag som förare beskattas för mina privata trängselspassager och eventuella infrastrukturavgifter.

Det är upp till din arbetsgivare att bestämma vilken beskattningsmodell som kommer användas, de finns 3 alternativ som kan användas

Förmånsbeskattning på hela skattebeloppet

Nettolöneavdrag på hela skattebeloppet och ersättning för tjänsteresor via reseräkning

Nettoelöneavdrag på proportionerligt beräknade andelen privata passager av skattebeloppet.