Vidare till huvudinnehåll

Kommer det finnas någon enklare lösning för att hantera redovisning och beskattning mellan mig och min arbetsgivare?

Alphabet arbetar med en förenklad modell där du som förare ska kunna ta del av de totala antalet passager och de totala skattebeloppet per månad ditt fordon belastats med via Alphabets rapporteringsportal ”Alphabet Online”. Där ska du också kunna rapportera antalet tjänstepassager utifrån dina körjournalsnoteringar, övriga passager anses då vara privat och ska därför beskattas, beskattningsvärdet kommer proportionerligt beräknas enligt Skatteverkets Förenklade Beräkningsmodell.

Se exempel nedan.

Trängselskatt har för en månad påförts för 80 passager med totalt 1 200 kronor. Den anställde har gjort resor till och från arbetet 15 dagar som medfört 30 passager och resterande passager avser tjänsteresor. Förmånsvärdet för månaden kan beräknas till 30/80 x 1 200 = 450 kronor.

OBS att de är upp till din arbetsgivare att välja vilken modell de vill använda för att hantera redovisning och beskattning.