Vidare till huvudinnehåll

Kommer jag behöva kunna redovisa underlag över vilka passager som varit i tjänsten respektive privat, ex för min arbetsgivare?

Ja, du behöver fr.o.m. 1 januari komplettera din körjournal med information om de avgiftsbelagda passager du passerat.